กระเบื้องยางลายไม้

กระเบื้องยางลายไม้LVT เป็นนวัตกรรมใหม่ที่ผลิตด้วยเทคโนโลยีที่เรียกว่า “นาโนซิลเวอร์” ซึ่งเป็นโมเลกุลขนาดเล็ก ซึ่งช่วยป้องกันเชื้อรา และยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย ผลิตโดย ใช้เม็ดพลาสติก หลอมให้เป็นแผ่น ประสานกันสองชั้น เพื่อป้องกันการยืดหดตัว ใส่ลายไม้ และ เคลือบผิวหน้ากันแสงยูวี ผิวหน้ามี Texture ลายเสี้ยนของไม้

การติดตั้งพื้นกระเบื้องยางLVT ติดตั้งโดยใช้กาวสำหรับปูกระเบื้องยางทาให้ทั่วพื้นที่ แล้วใช้แผ่นกระเบื้องยางวางลงบนพื้นที่ที่ทากาวแล้ว การตัดแผ่นกระเบื้องยางทำได้โดยใช้คัดเตอร์กรีดที่ผิวของกระเบื้องยาง แล้วหักแผ่นทำให้ไม่มีเสียง และฝุ่นในการติดตั้ง

โครงสร้างของพื้นกระเบื้องยาง LVT

  • Clear Vinyl คือชั้นที่อยู่ด้านบนสุดของแผ่นกระเบื้องยาง ช่วยป้องกันรอยขีดข่วน รังสี และแบคทีเรีย
  • Decorative vinyl คือ ชั้นปริ้นลายไม้
  • Solid vinyl Board ชั้นแกน PVC ช่วยดูดซับเสียง
  • Balancing Vinyl Board คือชั้นฐานล่าง ช่วยให้แผ่นกระเบื้องยางLVTคงรูป

พื้นกระเบื้องยางลายไม้

ความหนา 2 มิลลิเมตร

พื้นกระเบื้องยาง LVT ความหนา 2 mm. DW1321

ขนาด : 950 x 184 x 2 mm.
1 กล่อง บรรจุ 4.89 ตร.ม. (28 แผ่น)

พื้นกระเบื้องยาง LVT ความหนา 2 mm. DW1401

ขนาด : 950 x 184 x 3 mm.
1 กล่อง บรรจุ 4.89 ตร.ม. (28 แผ่น)

พื้นกระเบื้องยาง LVT ความหนา 2 mm. DW1613

ขนาด : 950 x 184 x 3 mm.
1 กล่อง บรรจุ 4.89 ตร.ม. (28 แผ่น)

พื้นกระเบื้องยาง LVT ความหนา 2 mm. DW1941

ขนาด : 950 x 184 x 3 mm.
1 กล่อง บรรจุ 4.89 ตร.ม. (28 แผ่น)

พื้นกระเบื้องยาง LVT ความหนา 2 mm. DW3331

ขนาด : 950 x 184 x 2 mm.
1 กล่อง บรรจุ 4.89 ตร.ม. (28 แผ่น)

พื้นกระเบื้องยาง LVT ความหนา 2 mm. DW5301

ขนาด : 950 x 184 x 3 mm.
1 กล่อง บรรจุ 4.89 ตร.ม. (28 แผ่น)

พื้นกระเบื้องยาง LVT ความหนา 2 mm. DW6812

ขนาด : 950 x 184 x 3 mm.
1 กล่อง บรรจุ 4.89 ตร.ม. (28 แผ่น)

พื้นกระเบื้องยาง LVT ความหนา 2 mm. DW8196

ขนาด : 950 x 184 x 3 mm.
1 กล่อง บรรจุ 4.89 ตร.ม. (28 แผ่น)

พื้นกระเบื้องยาง LVT ความหนา 2 mm. HOU0022

ขนาด : 950 x 184 x 2 mm.
1 กล่อง บรรจุ 4.89 ตร.ม. (28 แผ่น)

พื้นกระเบื้องยางลายไม้

ความหนา 3 มิลลิเมตร

พื้นกระเบื้องยาง LVT ความหนา 3 mm. DW1909

ขนาด : 950 x 184 x 3 mm.
1 กล่อง บรรจุ 4.89 ตร.ม. (28 แผ่น)

พื้นกระเบื้องยาง LVT ความหนา 3 mm. DW1909_2

ขนาด : 950 x 184 x 3 mm.
1 กล่อง บรรจุ 4.89 ตร.ม. (28 แผ่น)

พื้นกระเบื้องยาง LVT ความหนา 3 mm. DW1953

ขนาด : 950 x 184 x 3 mm.
1 กล่อง บรรจุ 4.89 ตร.ม. (28 แผ่น)

พื้นกระเบื้องยาง LVT ความหนา 3 mm. DW3130

ขนาด : 950 x 184 x 3 mm.
1 กล่อง บรรจุ 4.89 ตร.ม. (28 แผ่น)

พื้นกระเบื้องยาง LVT ความหนา 3 mm. DW3151

ขนาด : 950 x 184 x 3 mm.
1 กล่อง บรรจุ 4.89 ตร.ม. (28 แผ่น)

พื้นกระเบื้องยาง LVT ความหนา 3 mm. DW3152

ขนาด : 950 x 184 x 3 mm.
1 กล่อง บรรจุ 4.89 ตร.ม. (28 แผ่น)

พื้นกระเบื้องยาง LVT ความหนา 3 mm. DW3270

ขนาด : 950 x 184 x 3 mm.
1 กล่อง บรรจุ 4.89 ตร.ม. (28 แผ่น)

พื้นกระเบื้องยาง LVT ความหนา 3 mm. DW3271

ขนาด : 950 x 184 x 3 mm.
1 กล่อง บรรจุ 4.89 ตร.ม. (28 แผ่น)

พื้นกระเบื้องยาง LVT ความหนา 3 mm. DW3310

ขนาด : 950 x 184 x 3 mm.
1 กล่อง บรรจุ 4.89 ตร.ม. (28 แผ่น)

พื้นกระเบื้องยาง LVT ความหนา 3 mm. DW3311

ขนาด : 950 x 184 x 3 mm.
1 กล่อง บรรจุ 4.89 ตร.ม. (28 แผ่น)

พื้นกระเบื้องยาง LVT ความหนา 3 mm. DW1909

ขนาด : 950 x 184 x 3 mm.
1 กล่อง บรรจุ 4.89 ตร.ม. (28 แผ่น)

พื้นกระเบื้องยาง LVT ความหนา 3 mm. HOU0012

ขนาด : 950 x 184 x 3 mm.
1 กล่อง บรรจุ 4.89 ตร.ม. (28 แผ่น)

พื้นกระเบื้องยาง LVT ความหนา 3 mm. HOU0021

ขนาด : 950 x 184 x 3 mm.
1 กล่อง บรรจุ 4.89 ตร.ม. (28 แผ่น)

พื้นกระเบื้องยาง LVT ความหนา 3 mm. HOU0023

ขนาด : 950 x 184 x 3 mm.
1 กล่อง บรรจุ 4.89 ตร.ม. (28 แผ่น)

พื้นกระเบื้องยาง LVT ความหนา 3 mm. HOU0024

ขนาด : 950 x 184 x 3 mm.
1 กล่อง บรรจุ 4.89 ตร.ม. (28 แผ่น)