บันไดและราวบันได

บันไดไม้จริงสำเร็จรูป

บันไดไม้เทียมสำเร็จรูป ชนิดไม้ยางพาราประสาน

คุณสมบัติของไม้บันไดประสาน

  • มีความสวยงาม ลวดลายสม่ำเสมอ
  • มีสีและขนาดที่หลากหลาย
  • ได้คุณค่าจากการเป็นไม้จริง มีความเป็นธรรมชาติตลอดอายุการใช้งาน
  • ติดตั้งและซ่อมแซมง่าย

ชนิดไม้ยางพาราประสาน ไม้บันไดสำเร็จรูปชนิดไม้ประสานถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาการบิดตัวของไม้บันไดไม้จริงระบบเดิม เนื่องจากไม้บันไดแบบเดิมอาจจะมีทั้งแบบที่ไม่ได้มีการอบก่อนนำมาใช้ หรืออาจจะอบไมดีพอ การนำไม้ประสานมาใช้ทำเป็นบันได จึงเป็นการตอบโจทย์การแก้ปัญหาการบิดตัวของไม้ได้ดี

ไม้บันไดสำเร็จรูปชนิดไม้ประสาน

ลูกนอน และ ลูกตั้ง

ลูกนอน : หนา 30 x กว้าง290 x ยาว 1,200 มิลลิเมตร
ลูกตั้ง :หนา 16 x กว้าง200 x ยาว 1,200 มิลลิเมตร

ไม้บันไดประสาน สี:BEECH

ไม้บันไดประสาน สี:CHERRY

ไม้บันไดประสาน สี:TEAK

ไม้บันไดประสาน สี:WALNUT

บันไดไม้เทียมสำเร็จรูป ชนิดการะดาษพิมพ์ลาย

โครงสร้างบันไดไม้เทียสำเร็จรูป ชนิดกระกาษพิมพ์ลาย

  • Overlaying Film คือชั้นเคลือบผิวหน้าเพื่อป้องกันรอยขีดข่วน
  • Decorative Paper คือชั้นกระดาษพิมพ์ลายไม้เลียนแบบธรรมชาติ
  • MDF (Medium Density Fiberboard) คือชั้นผงไม้อัดด้วยความหนาแน่นปานกลาง
  • Balancing Film คือชั้นปรับสมดุลย์เคลือบผิวด้่านล่างของบอร์ดและช่วยกันความชื้น

ไม้บันไดสำเร็จรูปชนิดการะดาษพิมพ์ลาย

ลูกนอน และ ลูกตั้ง

ลูกนอน : หนา 25 x กว้าง290 x ยาว 1,200 มิลลิเมตร
ลูกตั้ง :หนา 9 x กว้าง200 x ยาว 1,200 มิลลิเมตร

ไม้บันไดสำเร็จรูปชนิดการะดาษพิมพ์ลาย สี:BEECH

ไม้บันไดสำเร็จรูปชนิดการะดาษพิมพ์ลาย สี:CHERRY

ไม้บันไดสำเร็จรูปชนิดการะดาษพิมพ์ลาย สี:TEAK

ไม้บันไดสำเร็จรูปชนิดการะดาษพิมพ์ลาย สี:WALNUT

ราวบันได

ราวบันไดสำเร็จรูป ปิดผิว พีวีซี

ขนาด : 30 x 65 x 3,000 มิลลิเมตร

ราวบันไดสำเร็จรูป ปิดผิว พีวีซี