บัวเชิงผนังและตัวจบงาน

การติดตั้งพื้นกระเบื้องยางLVT ติดตั้งโดยใช้กาวสำหรับปูกระเบื้องยางทาให้ทั่วพื้นที่ แล้วใช้แผ่นกระเบื้องยางวางลงบนพื้นที่ที่ทากาวแล้ว การตัดแผ่นกระเบื้องยางทำได้โดยใช้คัดเตอร์กรีดที่ผิวของกระเบื้องยาง แล้วหักแผ่นทำให้ไม่มีเสียง และฝุ่นในการติดตั้ง

บัวเชิงผนัง PVC

  • 4 นิ้ว ขนาด 15x95x2,400 มม.
  • 3 นิ้ว ขนาด 15x75x3,00 มม.
  • 2 นิ้ว ขนาด 15x50x3,000 มม.

ตัวจบต่างระดับPVC (Transition)

  • ขนาด 10x40x2,400 มม. ใช้สำหรับพื้นไม้ลามิเนต
  • ขนาด 7x25x2,400 มม. ใช้สำหรับพื้นไม้SPC

ตัวต่อระหว่างห้องPVC (T-Joint)

  • ขนาด 10x40x2700 มม. ใช้สำหรับพื้นไม้ลามิเนต
  • ขนาด 6x25x2400 มม. ใช้สำหรับพื้นไม้SPC

ตัวจบงานริมผนัง PVC (Edging)

  • ขนาด 10x30x2,400 มม. ใช้สำหรับพื้นไม้ลามิเนต
  • ขนาด 6x25x2,400 มม. ใช้สำหรับพื้นไม้SPC

ครอบฉาก(Cover Angle)

เป็นตัวจบงานเพื่อเก็บขอบบันได หรือ พื้นที่ที่มีความต่างระดับกันมาก ใช้ได้กับพื้นไม้ลามิเนต และพื้นไม้ SPC ขนาด 25x25x2,400 มม.

สี

บัวเชิงผนังและตัวจบงาน

RP-021 BEECH

RP-025 RED OAK

RP-027 NUTURAL OAK

RP-028 WALNUT

RP-029 WHITE OAK

RP-033 CHERRY

RP-035 TEAK

RP-036 RED ALDER

RP-038 BLACK

RP-039-MAPLE

RP-114-WHILE

RP-304-OAK

RP-306-GREY COCO